KANNAMME VASTUUMME

Yhteiskunnan kehitys tuo mukanaan kasvavan kiinnostuksen enempään ja suurempaan – kaikissa muodoissaan. Enemmän asioita, enemmän mahdollisuuksia, enemmän melua, enemmän kaikkea. Kaiken tämän yltäkylläisyyden seassa haluamme kannustaa yksilöitä ja suuria organisaatioita ajattelemaan ”pienemmin”. Ainutlaatuiset tuotteet, yksinkertaistetut pakkaukset sekä tietoinen ajattelu. Yksi askel tässä prosessissa on kommunikoida selkeästi mitä teemme varmistaaksemme lisääntyneen tietoisuuden ja positiiviset, ympäristöystävälliset valinnat. Vastuullisuustyömme kautta haluamme näyttää ottavamme vastuuta – samalla kun inspiroimme muita alalla tekemään samoin. Pyrimme edistämään kestävää kehitystä ottaen huomioon taloudelliset, ympäristölliset sekä sosiaaliset näkökulmat.

Sitoudumme tähän: ympäristön auttamisen tulisi olla helppoa

Jo useamman vuoden ajan olemme työskennelleet aktiivisesti ympäristöasioiden parissa sisällyttääksemme kestävän ajattelutavan organisaatiomme jokapäiväisiin toimiin. Osana pyrkimyksiämme kestävämpään yhteiskuntaan kannustamme ympäristövaikutuksia minivoiviin menetelmiin ja haluamme helpottaa sekä kuluttajien että toimialan mahdollisuuksia tehdä hyviä, harkittuja valintoja, alkaen meidän tapahtumistamme. Ympäristön hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla helppoa. Toimialaa yhdistävänä ja tavarantoimittajien kohtaamisen mahdollistavana organisaationa meidän on huolehdittava myös hyvän esimerkin näyttämisestä. Otamme huomioon ympäristölle haitalliset prosessit ja materiaalit ja pyrimme vähentämään resurssien kulutusta.

Toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti

  • Pyrimme parantamaan resurssitehokkuutta sekä omassa toiminnassamme että tuotteidemme ja palveluidemme kautta.
  • Työskentelemme ennaltaehkäisevästi ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kehotamme toimittajiamme, alihankkijoitamme ja kumppaneitamme tekemään samoin.
  • Pyrimme toimittajien ja alihankkijoiden läpinäkyvyyteen varmistaaksemme, että kestävyys ja ympäristöajattelu ovat etusijalla prosessin kaikissa vaiheissa.
  • Tietoisilla valinnoilla ja uteliaisuudella uusiin menetelmiin voimme varmistaa, että vaikutamme positiivisesti sekä toimialaamme että koko yhteiskuntaan.
  • Työskentelemme aktiivisesti työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi suunnittelemalla olosuhteet pienintä yksityiskohtaa myöten
  •  

Muovittomuus

Meidän on aina pyrittävä minimoimaan muovin kulutus. Olemme siksi vaihtaneet tapahtumissamme kierrätettäviin ruokailuvälineisiin ja kertakäyttöisiin materiaaleihin, joita ei ole valmistettu muovista. Toivomme, että tämä inspiroi myös kumppaneitamme tekemään samoin.

Tietoiset valinnat

Käytämme ympäristölle haitallisia kemikaaleja mahdollisimman vähän ja valitsemme aina ympäristömerkityt ja ympäristökompensoidut vaihtoehdot mahdollisuuksien mukaan. Vähennämme painetun materiaalin määrää ja valitsemme ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

Kuljetus ja liikenne

Pyrimme valitsemaan matkustajaliikenteeseen mahdollisimman ympäristöystävälliset vaihtoehdot. Valitsemme junaliikenteen ennen lentoliikennettä ja työskentelemme ilmastokompensoitujen vaihtoehtojen kehityksen eteen myös organisaation muissa kuljetuksissa.

Viestintä ja keskustelu

Annamme kestävän kehityksen ja ympäristön ohjata meitä ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässämme. Selkeällä viestinnällä haluamme rohkaista toimialaa ottamaan vastuuta ja vaatimaan samaa muilta. Uskomme, että viestintä ja keskustelu luovat kestävän kehityksen hyötyjä, jotka auttavat koko yhteiskuntaa.

Jätehuolto

Tapahtumiemme yhteydessä syntyy suuria määriä jätettä. Vähentääksemme jätteen määrää, työskentelemme aktiivisesti jätehuollon analysoimiseksi ja parantamiseksi, jonka lisäksi olemme laajentaneet jätehuoltoa kaikissa tapahtumissamme. Kierrätämme ja käytämme uudelleen mahdollisimman suuren osan tuotteistamme ja tuottamamme jätteet lajitellaan ja lähetetään kierrätykseen.

Osaaminen & vastuullisuus

Sisäisessä viestinnässämme kannustamme työntekijöitä olemaan mukana vastuullisuusasioissa. Kannatamme tietoisia valintoja ja pyrimme olemaan avoimia vastuullisuustyömme toteuttamisessa ja viestimisessä koko organisaatiossa.

Tämän linjauksen tavoitteena on hahmotella pyrkimyksiämme saavuttaa kestävämpi toimiala, jossa sekä yksilöt että koko ryhmä kantavat vastuun ja tekevät tietoisia valintoja. Vastaamme yhteiskunnan tarpeisiin, etsimme innovatiivisista menetelmiä ja pyrimme jatkuvasti arvioimaan ja parantamaan vastuullisuustyötämme. Ja uskomme, että kukaan ei voi tehdä kaikkea – mutta jokainen voi tehdä jotain.

Vieritä ylös