COFFEE COCKTAIL CHAMPION 2023 -kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjät
Kilpailun järjestäjänä toimii Arvid Nordquist Finland, Teerenpeli ja T.R.Björkbom Trading yhteistyössä FFCR-tapahtuman kanssa.

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet, ravintola-alalla työskentelevät tai alaa opiskelevat henkilöt. Karsintatuomaristo valitsee kilpailijat lähetettyjen reseptien ja kuvien perusteella. Kilpailuun valitaan 4 kilpailijaa..

3. Kilpailuaika
Kilpailuun voi hakea 16.1.2022 – 23.2.2023 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 23.2.2023 klo 24.00. Hakuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla.

4. Kilpailussa käytettävät tuotteet
Kilpailu cocktailissa tulee käyttää vähintään yhtä Arvid Nordquistin suodatin- tai pressopannukahvia, vähintään yhtä Teerenpelin tuotetta sekä vähintään yhtä Monin tuoteperheen tuotetta. Premixien käyttö kilpailussa on kielletty. Premixillä tarkoitetaan kilpailijan ennen kilpailua tekemää sekoitusta eri ainesosista. Kylmäuutetun kahvin tai vastaavan tuotteen saa valmistaa ennen kilpailua, mutta tuotetta ei saa maustaa ennen kilpailua.

5.  Karsinta, semifinaali ja finaali
Karsinta:
Kisaan ilmoittaudutaan lähettämällä oman cocktailin resepti ja kuva. Resepti ja valokuva tulee toimittaa viimeistään 23.2.2023 kello 24 mennessä ffcr@easyfairs.com osoitteeseen. Karsintatuomaristo valitsee kilpailijat reseptien ja valokuvien perusteella. Kilpailijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailuun pääsemisestä 2.3.2023 mennessä, jonka jälkeen kilpailijat julkistetaan.
Finaali:
Finaalissa jokaisella kilpailijalla on viisi (5) minuuttia aikaa ennakkovalmisteluihin ja viisi (5) minuuttia aikaa valmistaa cocktail tuomarien edessä. Kilpailijan tulee valmistaa kolme (3) samaa cocktailia, joista kaksi menee tuomarien arvioitavaksi ja yksi kuvattavaksi. Kilpailun järjestäjä toimittaa kilpailussa käytettävät sponsorituotteet.

6. Tuomaristo 
Kilpailun tuomaristo koostuu alan ammattilaisista ja kilpailun yhteistyökumppaneiden edustajista. 

7. Kilpailun palkinnot
Ainoastaan voittava kilpailija julkistetaan. Palkintona on vierailu Arvid Nordquistin kahvipaahtimolla Ruotsissa (Arvid Nordquist maksaa matkakulut), Teerenpeli Panimo & Tislaamo vierailu, sekä T.R.Björkbomin tuotepalkintoja.
Kaikki finalistit saavat osallistumisestaan pienen palkinnon.

8. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu
Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

9. Verot ja muut kulut
Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailijalle mahdollisesti aiheutuvista matka- tai majoituskuluista.
Kilpailun voittajat vastaavat kilpailupalkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta verosta.

10. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun jokainen osallistuja myöntää järjestäjille ja kumppaniyrityksille oikeuden käyttää nimeään, kuvansa ja lausumaa sekä reseptejä ja kuvia kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa ja viestinnässä eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

11. Voittajan velvollisuudet
Kilpailun järjestäjällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus haastatella voittajaa ja julkaista haastattelu, voittajan kuva, sekä voittajan reseptit omissa mediakanavissaan. Voittaja sitoutuu antamaan haastattelun myös alan lehdistölle finaalin jälkeen.

12. Sääntöjen muuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

Vieritä ylös